Ungdomsdröm - ansökan

LÄS MER

Bidraget Ungdomsdröm är skapat av kultur- och fritidsnämnden och finns till för att ge ungdomar möjligheten att förverkliga idéer, aktiviteter, arrangemang eller projekt.

Du kan få upp till 5 000 kr per projekt i bidrag.

För att få ta del av stödet måste du/ni uppfylla följande:

  • Den som söker måste vara mellan 15 - 25 år gammal och bo i Karlsborgs kommun. Om du är under 18 år krävs godkännande från vårdnadshavare.
  • Projektet ska vara öppet för andra ungdomar/vuxna i Karlsborgs kommun.
  • Projektet får inte vara vinstdrivande

Ingen redovisning krävs. 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa