Fullmakt bostadsanpassning

LÄS MER

Information om fullmakt vid bostadsanpassningsbidrag

Fullmakt 

Om sökanden saknar förmåga och inte kan få hjälp av anhöriga eller närstånde att inkomma offerter, beställa arbete eller betala faktura kan kommunens handläggare genom fullmakt hjälpa till med detta. Kommunen har rätt att neka fullmakten.

Arbete i egen regi 

Vill du själv sköta beställning av entreprenad och betalning till entreprenören kryssar du i rutan för arbete i egen regi. 

Ansvar beställning av åtgärd 

Denna fullmakt innebär inte att Karlsborgs kommun tar över ansvaret för det arbete som utförs av entreprenören. Det är fortfarande den sökande som är beställare av 
arbetet. Denna fullmakt kan återkallas skriftligt av undertecknad. När det gäller bostadsanpassningsbidrag är det alltid bidragstagaren (sökanden) som är formellt beställare av anpassningsåtgärderna, även i de fall då kommunen går in som ombud för bidragstagaren. Vid utförandet av åtgärden är det formellt ett avtal mellan bidragstagaren och entreprenören. I och med detta är det Konsumenttjänstlagen som gäller som avtalsgrund. 

Bidrag eget arbete - Rotavdrag 

Bidrag beviljas inte för eget eller hushållsmedlemmars arbete. Rotavdrag kan inte kombineras med bostadsanpassningsbidrag. 

Återkallning av fullmakt 

Denna fullmakt kan återkallas skriftligt av undertecknad. Något krav att befullmäktiga kommunen för utförandet av de åtgärder som ansökan avser föreligger 
inte. Kommunen är inte skyldig att åta sig ansvaret för utförandet av de åtgärder som fullmakten avser. 

Frågor om e-tjänsten

Plan- och byggenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen
bygg@karlsborg.se
0505 - 170 00
www.karlsborg.se/bygga-bo--miljo/bostader-och-lediga-tomter/bostadsanpassning/

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämnden
bygg@karlsborg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa