Bidrag kultur- och fritid - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om följande bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen:

  • Evenemangsbidrag, förening/organisation
  • Evenemangsbidrag privatperson/företag/ekonomisk förening
  • Kulturbidrag
  • Projektstöd barn och ungdom

Du hittar reglerna för bidragsformerna här: Regel för föreningsbidrag samt övriga bidragsformer

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation krävs

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa