Nedtagning av träd - ansökan

LÄS MER

Ansökan om nedtagning av träd på kommunal mark, tex gatu-, torg-, park- eller naturmark.

För att ansökan ska vara giltig krävs godkännande från närmaste grannar.

För mera information se kommunens webbplats Nedtagning av träd - Karlsborgs Kommun.

Skriv ut blanketter och skicka eller maila till:
Karlsborgs kommun
Adress Storgatan 16, 546 82 Karlsborg
Arvid Lindner, Tel 0505 171 28
arvid.lindner@karlsborg.se