Grävningstillstånd - ansökan

LÄS MER

Vid grävning i kommunala gator, gång- och cykelbanor samt grönytor behövs grävningstillstånd.

När det gäller grävningar i gata och gångbanor ska du också lämna in en trafikanordningsplan för granskning.

Regler för schakt i gatumark
Regler för schakt nära växtlighet

 

Skriv ut blanketter och skicka eller maila till:
Karlsborgs kommun
Adress Storgatan 16, 546 82 Karlsborg
Arvid Lindner, Tel 0505 171 28
arvid.lindner@karlsborg.se