Kommunalt driftsbidrag enskild utfartsväg - ansökan

LÄS MER

Kommunalt underhållsbidrag kan erhållas för enskilda vägar (ej statsbidrags-berättigade).

Bidraget är 1,10 kr/meter för den del som överstiger 200 meter, dock längst  800 meter.

Följande gäller för att du ska få bidrag:

  • Vägen ska leda till hus för åretruntboende
  • Bom eller skylt "privat väg" får inte sättas upp
  • Karta där vägen är markerad ska medfölja ansökan

Ansökningar för vägbidrag ska vara inlämnade till kommunens gata- och parkenhet senast 30 november det året som ansökan avser.

För mera information se kommunens webbplats Vägbidrag Karlsborgs kommun - Karlsborgs Kommun

Skriv ut blanketter och skicka eller maila till:
Karlsborgs kommun
Adress Storgatan 16, 546 82 Karlsborg
Arvid Lindner, Tel 0505 171 28
arvid.lindner@karlsborg.se