Kommunalt driftbidrag enskild vägsamfällighet - ansökan

LÄS MER

Kommunalt underhållsbidrag kan erhållas för vägsamfälligheter (statsbidragsberättigade) för de vägdelar som ligger i Karlsborgs kommun.
Det kommunala bidraget grundas på Trafikverkets beslut och är max 15 procent av den av Trafikverket godkända driftskostnaden.

För mera information se kommunens webbplats Vägbidrag Karlsborgs kommun - Karlsborgs Kommun.

Ansökningar för vägbidrag ska vara inlämnade till kommunens gata- och parkenhet senast 30 november det året som ansökan avser.

Skriv ut blanketter och skicka eller maila till:
Karlsborgs kommun
Adress Storgatan 16, 546 82 Karlsborg
Arvid Lindner, Tel 0505 171 28
arvid.lindner@karlsborg.se