Bistånd enligt LSS - ansökan

LÄS MER

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller är i behov av stödinsatser kan ansöka om stöd från kommunen.

Frågor om e-tjänsten

individ- och familjeomsorgen, socialförvaltningen
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se
050517000

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialkontor@karlsborg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-tjänst