Jämkning - ansökan

LÄS MER

Information om jämkning 


Vid inflyttning till särskilt boende (säbo) kan man ha dubbla boendekostnader om 
man betalar hyra för den gamla bostaden under uppsägningstiden samtidigt som man 
måste betala hyra för den nya lägenheten på särskilt boende.
Man kan då ansöka om jämkning av del av hyran för särskilt boende. 

 

Ansökan skickas till: 
Karlsborgs kommun, Avgiftshandläggare, 
Storgatan 16, 546 82 KARLSBORG

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialkontor@karlsborg.se
0505-17000

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialkontor@karlsborg.se