Ersättning för förlorad arbetsinkomst - intyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst vid politiskt uppdrag behöver uppgifter om inkomst lämnas till Karlsborgs kommun. Det är den förtroendevaldas ansvar att lämna aktuella uppgifter.

Ersättningens storlek grundas på den anställdes timlön som avser den inkomst som ligger till grund för löneavdraget vid tjänstledighet för politiska uppdrag.
Förlorad arbetsinkomst per timma vid månadslön som ska anges är månadslön i kr/165.

Till ersättningen för den förlorade arbetsinkomsten lägger Karlsborgs kommun till 4,5 % som ersättning för förlorade pensionsavsättningar.

Observera att uppdrag som fullgörs på ledig tid inte ger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för tid då man är ledig.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa