Blankett(Grundskola): Ansökan om modersmålsundervisning

LÄS MER

Rätt till modersmålsundervisning
För att ett barn ska ha rätt till undervisning ska en eller båda föräldrarna (vårdnadshavarna) ha ett annat språk 
som sitt modersmål och använda detta språk i det dagliga umgänget med barnet. Barnet ska också ha 
grundläggande kunskaper i språket. 
Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det finns lämplig lärare och om det finns minst 
fem elever som önskar undervisning i språket. När det gäller finska, meänkieli, samiska, romani chib och 
jiddisch är kommunen skyldig att anordna undervisning även om det är färre än fem elever.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
boukontoret@karlsborg.se
050517000

Personuppgiftsansvarig

Hans Bäckström
hans.backstrom@karlsborg.se