Blankett - Flyttanmälan elev

LÄS MER

OBS! Blanketten måste skrivas under av båda vårdnadshavarna
Tänk på att ansökan och uppsägning av barnomsorgsplats görs på 
separata blanketter. 

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
boukontoret@karlsborg.se
050517000

Personuppgiftsansvarig

Hans Bäckström
hans.backstrom@karlsborg.se