Blankett - Ledighetsansökan elev

LÄS MER

Ansökan ska lämnas in senast 2 veckor innan önskad ledighet. 
Obs! Glöm inte att meddela fritids om eleven har en placering där. 

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
boukontoret@karlsborg.se
050517000

Personuppgiftsansvarig

Hans Bäckström
hans.backstrom@karlsborg.se