Avtal inköp från kommunen

LÄS MER

Företagets åtagande är att ge 10% rabatt till Karlsborgs kommun på inköpta varor och tjänster mot faktura där avräkning av rabatt ska framgå. Vid fakturering ska kommunens inköpare ange fakturareferens. Inga affärstransaktioner sker genom kontantinköp. Karlsborgs kommun tillämpar 30 dagar netto.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa