Inkomstförfrågan - ansökan

LÄS MER

Inkomstförfrågan

En inkomstförfrågan ska fyllas i av alla som får hjälp av socialtjänsten med till exempel trygghetslarm, hemtjänst. Med hjälp av dina lämnade uppgifter och uppgifter som vi hämtar från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan räknas ditt avgiftsutrymme fram. Storleken på dina avgifter kommer att vara beroende av insatsernas omfattning och avgiftsutrymmets storlek. Är du gift måste även make/makas inkomstuppgifter lämnas på blanketten även om hen inte har några egna insatser.

Du kan också välja att inte lämna  in uppgifter om dina ekonomiska förhållanden och accepterar då att betala full avgift för dina insatser.

Kommunen tillämpar maxtaxa vilket innebär att oavsett om du lämnat inkomstuppgifter eller inte så kan din avgift aldrig bli högre än gällande maxtaxa. Mer information om avgifter hittar på på vår hemsida här.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialkontor@karlsborg.se
0505-17000

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialkontor@karlsborg.se