Ansökan om skolskjuts - Hjo, Tibro, Karlsborg

LÄS MER

Länk som går till de vårdnadshavare som behöver skolskjuts till sina barn.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
boukontoret@karlsborg.se
050517000
www.karlsborg.se

Personuppgiftsansvarig

Hans Bäckström
hans.backstrom@karlsborg.se