Bistånd enligt SoL - ansökan

LÄS MER

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller är i behov av stödinsatser kan ansöka om stöd från kommunen. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-Legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa