Bygglov och andra åtgärder - ansökan och anmälan

LÄS MER

Du kan ansöka och anmäla följande byggärenden:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Installera solpaneler (fasad ändring)
 • Eldstad
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Inglasning av befintlig balkong eller uteplats
 • Skyltar
 • Strandskyddsdispens
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Rivningslov eller marklov
 • Förhandsbesked
 • Mur och plank

Frågor om e-tjänsten

Plan- och byggenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen
bygg@karlsborg.se
0505-170 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämnden
bygg@karlsborg.se