Ersättning till förtroendevalda - ansökan

LÄS MER

Ansökan om ersättning till förtroendevald för arvode, kilometerersättning och förlorad arbetsinkomst.

Ersättningar som inte avser arvode eller kilometerersättning (exempelvis utlägg för färdtjänst, parkeringskostnader och bussbiljetter) kan inte ansökas om i e-tjänsten. Kontakta nämnsekreteraren på kanslienheten för begäran om ersättning.

Mer information om hur du använder tjänsten hittar du  Anvisning för e-tjänst  - Ansökan om ersättning till förtroendevalda