Avfall och återvinning

LÄS MER

E-tjänster inom området finns på Avfall & Återvinning Skaraborgs webbplats.

Det är kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg  som ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande.