Hälsoskydd, miljöskydd och livsmedelskontroll

LÄS MER

E-tjänster inom området finns på Miljösamverkan östra Skaraborg webbplats.

Det är kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg  som ansvarar för hälsoskydd, miljöskydd och livsmedelskontroll.