Registerutdrag enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen (GDPR) - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rätten till tillgång, det vill säga att ta del av dina personuppgifter, innebär att du enligt dataskyddsförordningen har rätt att vända dig till företag, myndigheter eller andra verksamheter för att få veta ifall vi hanterar dina personuppgifter. Om vi hanterar dina personuppger har du i så fall rätt att få tillgång till uppgifterna och information om hur de används.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fullmakt om du begär registerdrag åt någon annan än till dig själv eller eller till någon annan än för barn som du är vårdnadshavare till

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa