Lägenhetsnumrering - anmälan

LÄS MER

En lägenhet som finns i en byggnad med flera lägenheter på samma gatuadress, måste ha ett lägenhetsnummer, för att man ska kunna folkbokföra sig i lägenheten.

Det är endast fastighetsägaren som kan föreslå nya lägenhetsnummer som sedan beslutas och registreras av kommunen. 
Även lägenheter som byggs om, ändrar användning eller rivs ska anmälas till kommunen. Dessa lägenheter identifieras med befintliga lägenhetsnummer.

Endast en adress i taget kan registreras i e-tjänsten. 

Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister

Instruktioner lägenhetsnumrering
Information om lägenhetsregistret

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning
  • Adress

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa