Bidrag kultur- och fritid - redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Redovisning av bidrag sker senast tre månader efter genomförd aktivitet eller investering. 

Redovisning av följande bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen:

  • Evenemangsbidrag, förening/organisation
  • Evenemangsbidrag privatperson/företag/ekonomisk förening
  • Investeringsbidrag
  • Kulturbidrag
  • Projektstöd barn och unga

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation krävs

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa