Bidrag ur Karlsborgs sociala stiftelse - ansökan

LÄS MER

Här kan du som är folkbokförd i Karlsborgs kommun ansöka om bidrag ur Karlsborgs sociala stiftelse.

Avkastning från Karlsborgs sociala stiftelse är tillgänglig för utdelning och regler för utdelning finns i stiftelsen stadgar. Enligt § 3 skall avkastningen användas till "att bistå inom Karlsborgs kommun folkbokförda personer som är ekonomiskt behövande, såväl barn som vuxna."

Stadgarna i helhet finns här.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system som exempelvis skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa