Tillsynsanmälan

LÄS MER

Här kan du som upptäckt något du tror är gjort utan tillstånd eller inte följer regler anmäla misstänkt olovligt byggande (svartbygge), ovårdade tomter och byggnader, strandskyddsintrång samt enkelt avhjälpta hinder. 

Du kan välja om du vill vara anonym.

Förutsättningar

Det finns olika typer av anmälningar du kan göra.  Anmälan hanteras som ett tillsynsärende enligt plan- och bygglagen (PBL) eller miljöbalken (MB). 

Vad kan du anmäla?

 • Olovligt byggande
  När det har byggts eller pågår en byggnation som du inte tror har fått bygglov eller startbesked. Även kallat svartbygge.
   
 • Ovårdad tomt eller byggnad
  En tomt och byggnad ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
   
 • Strandskyddsintrång 
  Om  en åtgärd görs inom 100-300  meter från ett vattendrag (sjö eller bäck) utan strandskyddsdispens kan det vara ett strandskyddsintrång.
   
 • Enkelt avhjälpt hinder
  Brister i tillgängligheten på allmänna platser och i publika lokaler kan handla om så kallade "Enkelt avhjälpt hinder" som en fastighetsägare enligt lag är skyldig att åtgärda.  Tänk på att om det är något som är trasigt eller liknande på en allmän plats ska du anmäla det via denna e-tjänst.

Fastighetsbeteckning eller adress

Du måste ange vilken fastighet eller adress som anmälan avser. I e-tjänsten kan du via kartan peka ut det område/fastighet som din anmälan avser om du inte på förhand vet adress eller fastighetsbeteckning.

Fotografier och andra bilagor

I e-tjänsten har du möjlighet att bifoga fotografier eller andra bilagor som kan vara till hjälp för oss vid granskning av ärendet. Använd gärna filformatet pdf för både ritningar och övriga dokument. 

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Anmälan tas emot av plan- och byggenheten och registreras som ett tillsynsärende som fördelas till en bygglovshandläggare. Bygglovshandläggaren utreder förutsättningarna för ett ingripande om något utförts i strid med plan- och bygglagen (PBL) eller miljöbalken (MB).

Om du väljer att ange dina kontaktuppgifter kommer vi att kontakta dig via angiven e-postadress under tiden vi handlägger ärendet. Observera att du inte kommer att få någon återkoppling om du väljer att vara anonym. 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Fastighetsbeteckning

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa