Adress - ansökan

LÄS MER

Vad ska adressättas?

Byggnader där människor vistas i skall alltid ha en adress.

Det är kommunen som fastställer och beslutar om adresser

Endast lagfaren ägare till en fastighet kan ansöka om ny adress.

För att kunna folkbokföra sig på en adress måste kommunen ha registrerat en gällande adress.

Folkbokföring görs via Skatteverket.

I den här tjänsten kan du ansöka om adress till följande; 

  • Småhusadress, huvudentré eller ingång till byggnad med bostad där människor bor stadigvarande eller under längre perioder, t ex. småhus eller fritidshus.
  • Flerbostadshusadress, om det finns flera ingångar som leder direkt via trapphus till bostäder i sådana byggnader ska varje ingång ha en unik adress, t.ex flerbostadshus. (Lägenhetsnummer anmäls till Lägenhetsregistret)
  • Verksamhetsadress, huvudentré eller ingångar till byggnader med verksamheter som kontor, verkstäder, butiker m.m. där anställda och andra normalt verkar och vistas under arbetstid.
  • Anläggningsadress, huvudentréer eller ingångar till samlingslokaler, kyrkor, utbildningslokaler, idrottsanläggningar och liknande, där många människor vistas samtidigt.
  • Industriadress, industriella anläggningar av permanent karaktär som behöver regelbundna leveranser eller tillsyn.
  • Reservera adress, obebyggd tomt (där bebyggelse kan förväntas)

Information om adresser

Skatteverket Folkbokföring

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa