Överförmyndare, god man och förvaltare

LÄS MER

E-tjänster inom området överförmyndare, god man och förvaltare finns på Lidköpings kommuns webbplats.

Karlsborg samverkar med ett antal kommuner gällande överförmyndare och det gemensamma kontoret finns i Lidköpings kommun.