Ansökan om återställningsbidrag

LÄS MER

Enligt 12-14§ lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m. kan återställningsbidrag under vissa förutsättningar lämnas till ägare av hyreshus och bostadsrättshus för kostnader att återställa lägenheten i normalskick.

Villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få återställningsbidrag:

  • Det är fastighetsägaren som söker bidraget för återställning.
  •  Den som fått bidrag till anpassningen inte bor kvar.
  • Återställningen avser anpassningsåtgärd för anpassningar gjorda i hyresbostäder eller allmänna delar i bostadsrättsfastigheter, t.ex trappuppgång och entré. Du kan inte få återställningsbidrag för småhus eller för anpassningar gjorda inuti bostadsrättslägenheter.
  • De anpassningar som gjorts i bostaden ska vara hindrande för andra.

Återställningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

Frågor om e-tjänsten

Plan- och byggenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen
bygg@karlsborg.se
050517000
www.karlsborg.se/bygga-bo--miljo/bostader-och-lediga-tomter/bostadsanpassning/

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämnden
bygg@karlsborg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa