Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

LÄS MER

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH)

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas.

Tillståndet kan utfärdas både till:
1. Dig som förare, om du som rörelsehindrad själv kör det motordrivna fordonet
2. Dig som passagerare, där du som rörelsehindrad regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. 

Ett tillstånd utfärdas endast till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Rörelsehindret ska kvarstå minst 6 månader.

Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. 

Gällande kriterier vid ansökan som:

Förare: Det ska styrkas i läkarintyg att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig med eventuellt gånghjälpmedel. 

Passagerare: Det ska styrkas i läkarintyg att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig med eventuellt gånghjälpmedel. Det ska även framgå att du har ett tillsynsbehov. Tillsynsbehovet ska vara så stort att du inte kan lämnas ensam medan föraren lämnar av dig och själv åker och parkerar bort bilen. 

Väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.

Om du vill stanna eller parkera nära målpunkten för hämta eller lämna en passagerare, även om du inte har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller följande:

För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7) ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare in eller ut ur bilen innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Oavsett om du ansöker för första gången eller ansöker om fortsatt PRH måste du lämna in en ansökan. 

Förberedelser innan du startar e-tjänsten

1. Läkarintyg

Du måste alltid bifoga ett läkarintyg när du ansöker om parkeringstillstånd för första gången. Vid ansökan om fortsatt parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan även nytt läkarintyg behöva bifogas, vilket i regel framgår av tidigare läkarintyg (om rörelsehindret är bestående eller inte).
Har du fått läkarintyget digitalt via 1177 sparar du läkarintyget i din dator. Därefter laddar du upp filen digitalt i e-tjänsten.

Har du fått läkarintyget skriftligt fotar du av dokumentet med mobiltelefonen och laddar sedan upp bilden digitalt i e-tjänsten. Ta fotot rakt ovanifrån och försök att undvika skuggor (alternativt så skannar du in dokumentet på din dator om du har tillgång till en skanner). 

2. Fotobilaga

Du behöver bifoga ett foto för att vi ska kunna tillverka parkeringstillståndet. Fotot tar du enklast med din mobil, antingen att du själv tar en ”selfie” (en bild på dig själv) eller ber någon om hjälp. Ta fotot i goda ljusförhållanden, rakt framifrån. Bilden ska vara av passfotokaraktär. 

 

3. Namnteckning
För att vi ska kunna tillverka parkeringstillståndet behöver du bifoga en namnteckning. Skriv din namnteckning på ett vitt papper, fota av den med mobiltelefonen och bifoga den sedan i e-tjänsten. Om du på grund av funktionshinder inte har förmåga att skriva anges det inne i e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa