Begäran om planbesked

LÄS MER

Ett planbesked innebär att kommunen i ett beslut svarar om det är aktuellt att inleda en detaljplaneläggning eller inte. Om kommunen inte avser att inleda en detaljplaneläggning ska kommunen i beslutet ange skälen till detta. Kommunen ska lämna besked inom fyra månader. 

Läs igenom nedanstående punkter innan du påbörjar en registrering.

  • Vi kommer att fråga efter en situationskarta. Du kan också välja att använda en karta som finns i e-tjänsten i vilken du markerar var du begär planbesked.
  • För att begäran ska vara komplett ska du beskriva den önskade åtgärden tydligt i både text och genom en skiss på en karta. Detta kan du göra direkt i e-tjänsten eller bifoga som dokument.
  • Samtliga fastighetsägare inom det område som förslaget gäller måste ge sitt godkännande för att vi ska kunna behandla begäran. Det är möjligt att bifoga ett godkännande från fastighetsägare om det är flera som står som ägare men en som begär.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för planbeskedet enligt gällande taxa. En avgift tas ut vid både ja och nej till fortsatt planering, detaljplaneläggning. Du som begär planbeskedet är betalningsansvarig.
Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa